Aybars Arslan

Console.WriteLine("Hello World");

Async

C# ile Asenkron Programlama

Asenkron programlama, sürdürülen işlemin main process veya diğer processlerden bağımsız olarak çalışması üzerine yapılan programlamadır. Bir başka değişle, alıştığımız satır satır çalışan kodumuzun asenkron olarak farklı thread üzerinden çalıştırılmasıdır.

, , ,