Aybars Arslan

Console.WriteLine("Hello World");

Nedir bu Object Oriented Programming ?

Object Oriented Programming(Namı değer Nesne Yönelimli Programlama) !!

Nesne Yönelimli Programlama bir çeşit programlama dizaynı felsefesidir. Alan Key‘in yaklaşımıyla oop’ye değinecek olursak;

1-Her şey bir nesnedir.
2-Nesneler birbirleriyle iletişim kurabilir. Mesaj gönderip mesaj alabilirler.
3-Her nesnenin kendine ait bir hafızası vardır.
4-Her sınıf bir objedir.
5-Aynı sınıfın örneği olan nesneler aynı işleri yapabilirler.
Kaynak

Şimdi bir soru ile nesne nedir sorusunu cevaplayalım. What is an object ?
-Nesneler genellikle bir şeydirler. Örnek Müşteri.
-Nesnelerin bazı bilgilere sahiptir. Örnek Müşterinin adı, yaşı …
-Nesnelerin yaptığı actionlar vardır. Örnek Müşterinin hesabı ödemesi 🙂

Şekil ile nesneyi yorumlayalım;
oop
– Burada objectimiz Köpektir.
– Sahip olduğu bilgiler köpeğimizin propertyleridir.
– Yaptığı actionlar ise methodlardır.
– ve Rayne Dog classından miras alınan bir köpek nesnesidir.

Objeler new anahtar kelimesiyle türetilirler.

OOP’nin 4 adet temel prensibi vardır. Bu 4 temel özelliğin olması programlama diline oop özelliği katar.
1- Abstraction (Soyutlama)
2- Encapsulation (Sarmalama)
3- Inheritance (Kalıtım)
4- Polymorphism (Çok Biçimlilik)

İlerleyen oop yazılarında hepsinden ayrı ayrı bahsedilecektir.

Steve Jobs reyisin oop’ye yorumunu altta alıntılıyorum 🙂

Jeff Goodell: Would you explain, in simple terms, exactly what object-oriented software is?
Steve Jobs: Objects are like people. They’re living, breathing things that have knowledge inside them about how to do things and have memory inside them so they can remember things. And rather than interacting with them at a very low level, you interact with them at a very high level of abstraction, like we’re doing right here.
Here’s an example: If I’m your laundry object, you can give me your dirty clothes and send me a message that says, “Can you get my clothes laundered, please.” I happen to know where the best laundry place in San Francisco is. And I speak English, and I have dollars in my pockets. So I go out and hail a taxicab and tell the driver to take me to this place in San Francisco. I go get your clothes laundered, I jump back in the cab, I get back here. I give you your clean clothes and say, “Here are your clean clothes.”
You have no idea how I did that. You have no knowledge of the laundry place. Maybe you speak French, and you can’t even hail a taxi. You can’t pay for one, you don’t have dollars in your pocket. Yet I knew how to do all of that. And you didn’t have to know any of it. All that complexity was hidden inside of me, and we were able to interact at a very high level of abstraction. That’s what objects are. They encapsulate complexity, and the interfaces to that complexity are high level.
Link

Bol oopli kodlamalar..

Paylaş !

, ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir