Aybars Arslan

Console.WriteLine("Hello World");

C# ile Generics

Generic, tasarlanan kodun class, method, interface vb bir şablon yapısı için çalışması sağlayan yapıdır. Örnek verecek olursak. Sıklıkla kullandığımız List classı generic bir classtır. Şimdi bu List classının basit bir örneği yaparak basit olarak generic hakkında bilgilendirme yapacağım 🙂 Kendi List sınıfımızı yazıyoruz şimdi 🙂 List sınıfımız aşağıdaki ve görüldüğü gibi int tipinde değer eklenip […]

, ,

C# ile Encrypt & Decrypt

Encryption verilerin anlaşılmaz hale çevirilmesi durumudur. Encryption önemlidir çünkü,  başkalarının erişmesini istemediğimiz verileri güvenli bir şekilde korumamızı sağlar.

, , ,

C# ile Asenkron Programlama

Asenkron programlama, sürdürülen işlemin main process veya diğer processlerden bağımsız olarak çalışması üzerine yapılan programlamadır. Bir başka değişle, alıştığımız satır satır çalışan kodumuzun asenkron olarak farklı thread üzerinden çalıştırılmasıdır.

, , ,

Previous Posts